Yükleniyor...

Türk Turizmi’nin Dünya’ya Açılan İnternet Penceresi

Proje Sahibi: Mor Kravat Yeni Nesil İletişim ve Reklam Ajansı Ltd. Şti.

Hedef Kitle: Tüm yerli ve yabancı turistler.
Tatilizle.com, Türk Turizmi’nin, yurtiçinde ve yurtdışında, önemli bir tanıtım eksikliğini tamamlıyor; İnternet ve sosyal medya üzerinden, 7/24, 365 gün tüm yurdumuzu içeren görsel tanıtım. Tatilizle.com, reklam amacı içermeyen, tamamı kendi ekibi tarafından çekilen, “yalın, kurgusuz, yerinden, güncel ve olduğu gibi” videolar ile, gittiği yörenin ve yörede hizmet veren kurum ve işletmelerin tanıtımını üstlenmektedir. Aynı zamanda, gezilen yörenin tarihi mekanlarını, doğal güzelliklerini, yerel şenlik ve kutlamalarını, yöre ile özdeşleşmiş ürünlerini, zanaatkarını ve sanatçılarını da tanıtmaktadır. Uluslararası kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler ile özellikle turizm tüketicisinin yanlış bilgilendirilmesinin yolunu kapayan bir yapı da taşıyacaktır., gezi güzergahlarını, Türkiye’nin sağlık-kültür turizmi açısından büyük potansiyel taşıyan rotalarına döndürmeyi tercih etmektedir. Çünkü burada verilen hizmetlerin tanıtımı ve kalitesi, 21’nci yüzyılın turizm anlayışının da zeminini oluşturacaktır., bu yapısıyla ;
1. 3 yıl içinde tüm yurdumuzdaki binlerce işletme ve bölgeyi video-kayıt altına alarak, yerli ve yabancı herkese eşsiz bir görsel arşiv oluşturacaktır.
2. Yerli ve yabancı tatilciler ile kurum, işletme ve bölgeleri ortak bir platformda buluşturacaktır.
3. Ülke turizminin gelişmesinde, yayılmasında ve yönlendirilmesinde önemli bir tanıtım rolü üstlenecektir.
4. Turizm gelirinin tüm yurda yayılmasına yardımcı olarak, turizm ile geçinen veya geçinme potansiyeli olmasına rağmen gerekli tanıtım altyapısı olmadığından bu konuda geri kalmış tüm bölge ve halkının gelir ve iş gücü düzeyinin,kısaca refah düzeyinin artmasına vesile olacaktır.
5. Tatilcilere, sadece otelleri ve tarihi değerleri değil, yöresel değerleri, yöreye özel ürün ve zanaatkarları tanıtarak onların bölgenin bir parçası olmasını sağlayacak, bölgenin gerçek değerlerini tanıtacaktır.
6. Aynı zamanda son yıllarda Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin büyük destek gösterdiği ve geleceğin turizm anlayışı olarak gösterilen “bio-eko turizm” çerçevesinde, bu ülkeler için örnek bir proje olacaktır.

KURUCULARIN GÖZÜNDEN

, sadece Akdeniz, Ege kıyılarındaki değil, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm yurdumuzda, konaklamadan yeme-içmeye, eğlenceden alışverişe, tüm mütevazı mekanların, küçük yerleşim birimlerinde hizmet veren ama turizm açısından çok önemli işler
başaranların öyküsünü anlatıyor, onları, oraları tanıtıyor., aynı zamanda ülkemizin yurtdışı tanıtımında “kültür turizmi”nin İnternet’teki en geniş içerikli, en büyük, örnek adresi olmayı hedefliyor.
, tüm dünyada büyük bir hızla gelişmekte olan, özünde; tatilcinin gittiği bölge ile özdeşleşmesini, orada bir misafir değilde, oranın bir parçası olmasını hedefleyen, “bio-eco turizm”in temsilcisi, rehberi olacaktır. Bu sayede özellikle
Avrupa ve Amerika’da bu trendi yaratmış, hızla büyüten yepyeni bir alternatif turist grubunu ülkemize çekecektir.Bu aynı zamanda turizmin tüm yurda yayılmasına ve ülke ekonomisine ek girdi sağlanmasına yardım edecektir.

Volkan Özkoçak – Kurucu Ortak


Serdar Düzel – Kurucu Ortak


PROJE HAKKINDA